Access to our Brisbane, Canberra and Melbourne offices is currently restricted. To visit us at these locations, call 1300 366 979 to arrange an appointment.

Kako možete kontaktirati Comcare - Croatian / Hrvatski

Comcare je nacionalna uprava za zdravlje i sigurnost na radu i za radničku odštetu.

Mi smo državna uprava koja vrši funkciju regulatora, osiguratelja, nadzornog tijela zaduženog za zahtjeve i administratora za provođenje plana. Također stupamo u partnerski odnos s radnicima, njihovim poslodavcima i sindikatima kako bismo promovirali i omogućili siguran i zdrav rad.

Ako trebate tumača da prevedete informacije na ovim internetskim stranicama ili da razgovarate s nama uz pomoć tumača, kontaktirajte Službu prevoditelja i tumača (Translation and Interpreting Service - TIS National) na 131 450 (ako zovete iz Australije) ili +613 9268 8332 (ako zovete izvan Australije). TIS National pruža usluge tumačenja na više od 160 jezika.

Kada nazovete TIS National, javit će se telefonist na engleskom koji će vas pitati za koji jezik trebate tumača. Nakon toga ćete čekati na vezi dok telefonist traži tumača za vaš jezik.

Ako je tumač za vaš jezik dostupan, telefonist će vas povezati s tumačem i pitati koju organizaciju trebate kontaktirati. Recite tumaču da želite kontaktirati Comcare i da je broj telefona Comcare-a 1300 366 979.

Ako telefonist ne bude mogao dobiti tumača za vaš jezik, zamolit će vas da malo kasnije ponovno nazovete službu.

Page last reviewed: 14 February 2020

Comcare
GPO Box 9905, Canberra, ACT 2601
1300 366 979 | www.comcare.gov.au

Date printed 13 Apr 2024

https://www.comcare.gov.au/about/contact/contact-us/croatian